fbpx

Praktijkinformatiefolder

Voor een compleet overzicht van onze werkwijze binnen de praktijk, de algemeen geldende (huis)regels en uw rechten als patiënt kunt u onze praktijkinformatiefolder bekijken. De praktijkinformatiefolder is tevens in te zien in de wachtruimte tijdens u bezoek aan de praktijk.

Algemeen

De praktijk bestaat uit een team van negentien fysiotherapeuten met diverse erkende verbijzonderingen en aandachtsgebieden. Daarnaast wordt het secretariaat gevormd door 4 medewerksters. Voor meer informatie zie ons team.

Openingstijden

Openingstijden van de praktijk:

maandag  08:00 – 22:00
dinsdag  08:00 – 20:00
woensdag  08:00 – 20:30
donderdag  08:00 – 21:00
vrijdag  08:00 – 18:00

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact

Telefonisch zijn wij tijdens de openingsuren van de praktijk bereikbaar op nummer 024-3447833. Tevens kunt u een WhatsApp bericht sturen naar 06-27165747. Buiten de openingsuren om kunt u inspreken op onze voicemail, mailen naar info@fysiotherapienijmegen.nl of een afspraak maken op onze afsprakenpagina.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en/of u behandeld wilt worden door een specifieke (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Bij aanmelding bestaat er de mogelijkheid om een online intake formulier en eventuele aanvullende vragenlijsten (afhankelijk van uw klachten) thuis in te vullen. De praktijkondersteuner zal uw toestemming vragen of zij dit formulier via de e-mail naar u op mag sturen. Het invullen van het formulier heeft als doel dat de behandelend therapeut al een goede indruk van uw klachten heeft zodat tijdens de intake efficiënter gewerkt kan worden.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake/screeningsgesprek. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat eerst een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Tarief niet nagekomen afspraak fysiotherapie

Afspraak annuleren / NNA beleid 

Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken:

Door een wettelijke maatregel is het niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dit bij voorkeur dan ruim van tevoren en minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog gebruiken voor iemand die op de wachtlijst staat. Het is voor uw afmelding niet nodig ons persoonlijk te hebben gesproken. Het is prima als u zich tijdig afmeldt via de mail (info@fysiotherapienijmegen.nl), de voicemail (024-3447833) of WhatsApp (06-27165747). Als het u toch niet lukt om binnen 24 uur voor de behandeling de afspraak te annuleren dan wordt deze gereserveerde altijd aan u doorberekend. Dit is 67% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een situatie van overmacht.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het algemeen register van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (of Keurmerk). Daarnaast hebben een aantal therapeuten zich bekwaamd in een specifiek onderdeel van de fysiotherapie waarvoor zij staan ingeschreven in het register van erkende verbijzonderingen. De praktijk onderscheidt zichzelf door het leveren van zorg van een hoge kwaliteit. Zo hebben wij deskundige fysiotherapeuten met een groot aantal specialisaties in huis (zie medewerkers), zijn we aangesloten bij diverse netwerken, hebben we een goede samenwerking met andere zorgverleners, een goede bereikbaarheid van de praktijk, ruime openingstijden, een korte wachttijd en bieden we ook behandeling aan huis en op locatie. De praktijk is aangesloten bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en staat ingeschreven in het praktijkregister met label Keurmerk Fysiotherapie. Hiermee geven we onze fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Onze fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. We laten zien dat we actief bezig zijn met de kwaliteit van zorg en dat we werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Daarnaast dragen we hiermee bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maken we doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgen we samen met het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim.

Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een (grote) handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapleden (Sjoerd Hendriks en Marion Brouwer). Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. Je kunt met het Meldformulier klachten een klacht indienen bij het secretariaat van de Klachtenregeling. Het secretariaat brengt je in contact met een klachtenfunctionaris. Meer informatie over hoe een en ander in zijn werk gaat is terug te vinden op: https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/, door te bellen naar tel: 033 – 467 29 00 of een e-mail te sturen naar klachtenregeling@kngf. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ lees je hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. U vindt tevens een informatiefolder (‘een klacht over uw fysiotherapeut’) in de wachtruimte voor meer informatie over het uiten van een klacht.

Deel deze pagina

Start typing and press Enter to search

Stel een vraag via WhatsApp