fbpx

Kwaliteitsmanagement

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Fysiotherapie Fy-fit is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie; een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Hiermee geven we onze fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Onze fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. We laten zien dat we actief bezig zijn met de kwaliteit van zorg en dat we werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Door aangesloten te zijn bij Keurmerk Fysiotherapie borgen we de best mogelijke behandeling voor de patiënt, dragen we bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maken we doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgen we samen met Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Meer informatie vindt u op de website van Keurmerk Fysiotherapie.

Patiënt ervaringen

Uw ervaringen zijn belangrijk voor ons!

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het meten van patiënt ervaringen en de tevredenheid.

Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de geleverde zorg en wat hun concrete ervaringen zijn. Hierdoor krijgen wij inzicht in de geleverde kwaliteit en kunnen we, middels ons proactieve kwaliteitsbeleid, zorgen voor een nog betere zorgverlening die optimaal aansluit bij de wensen van onze patiënten.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in onze praktijk worden inzichtelijk gemaakt voor zowel de zorgverlener als de patiënt (zie hieronder). De patiënt ervaringen worden gemeten met een vragenlijst die u toegestuurd krijgt van de behandeld therapeut, hiervoor wordt uiteraard eerst uw toestemming gevraagd.

Meer informatie hierover vindt u in onze brief: tevredenheidsonderzoek voor patiënten

Landelijke Database Kwaliteit (LDK)

Uw gezondheid is belangrijk, niet alleen voor u maar ook voor ons als fysiotherapeut. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, investeren wij daarom voortdurend in kennis en kwaliteit.

En juist daarbij hebben we u nodig!

Om u goed te kunnen behandelen legt uw fysiotherapeut gegevens vast die betrekking hebben op het verloop en de resultaten van uw behandeling. Dat doet iedere fysiotherapeut. Indien vervolgens de gegevens van verschillende fysiotherapeuten worden verzameld en geanalyseerd, is het mogelijk om kwaliteitsonderzoek te doen naar (onder meer) de effectiviteit van behandelingen. De resultaten van dat onderzoek zijn van grote waarde voor de fysiotherapeut en daarmee de fysiotherapeutische zorg in Nederland. Om behandelgegevens te kunnen verzamelen en daarmee het kwaliteitsonderzoek te verrichten is de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) in het leven geroepen. Uw fysiotherapeut heeft uw toestemming nodig om gegevens die op uw behandeling betrekking hebben, beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Kwaliteit (LDK).

Waarvoor geeft u toestemming?

U geeft uw fysiotherapeut toestemming om de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling en die relevant zijn voor het kwaliteitsonderzoek beschikbaar te stellen voor het gebruik in het kader van de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). Het betreffen gegevens zoals leeftijd, geslacht, klacht, aard, frequentie en duur van de behandeling. Om privacy te waarborgen worden er geen gegevens beschikbaar gesteld waarmee de partijen die het kwaliteitsonderzoek verrichten u als persoon direct kunnen herleiden.

Omdat we willen dat zorgvuldig met de verzamelde gegevens wordt omgegaan zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle partijen die betrokken zijn bij het kwaliteitsonderzoek. Die afspraken zijn gewaarborgd in een zogenaamd dataprotocol.

Als u om welke reden dan ook uw toestemming weer wilt intrekken dan kun u dat op ieder moment uw fysiotherapeut laten weten. Hij zorgt er dan voor dat vanaf dat moment geen behandelgegevens meer aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) worden toegevoegd.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over achtergronden van het kwaliteitsonderzoek, wie daarbij betrokken zijn en welke afspraken met hen zijn gemaakt vindt u hier.

Wat zeggen clienten?

Onze specialisten

De fysiotherapeuten van Fy-fit fysiotherapie Nijmegen werken samen in een hecht team. Onze patiënten staan centraal. Voortdurend wisselen wij onderling onze kennis en ervaringen uit, en regelmatig werken verschillende therapeuten samen om tot een optimaal behandelresultaat te komen.

Wat patiënten regelmatig vragen:

Waar zitten jullie?

Onze praktijk heeft verschillende locaties in Dukenburg, Brakkenstein, Overasselt en Wijchen. Klik hier voor een overzicht.

Kun je bekijken hoe ik verzekerd ben?

Wanneer wij uw patiëntgegevens invoeren kunnen wij direct zien hoe u verzekerd bent, de actuele status van uw aanvullende verzekering kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of reeds door uw vergoeding heen bent, kunt u na afloop van uw behandeling direct per pin betalen.

Welke behandeling past het beste bij mijn klacht?

Na een intake gesprek wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarbij besproken wordt wat uw fysiotherapeut de beste behandeling vindt voor uw klacht.

Hoe snel kan ik terecht voor een afspraak?

Over het algemeen kunt u binnen 2 werkdagen terecht voor een afspraak, wij hebben geen wachtlijst. Klik hier om een afspraak te maken.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

Naar uw afspraak mag u uw legitimatie en een handdoek meenemen. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of reeds door uw vergoeding heen bent, kunt u na afloop van uw behandeling direct met pin betalen.

Welke extra maatregelen hanteren we i.v.m. het Coronavirus?

Onze therapeuten volgen de voorschriften van het RIVM mbt het Coronavirus.
Om te zorgen voor een veilige omgeving vragen wij u uw afspraak te annuleren of om te zetten naar een telefonisch of Online Consult wanneer u last heeft van één van de onderstaande verschijnselen:
– neusverkoudheid
– hoesten, kuchen of niezen
– benauwdheid
– koorts (vanaf 38 graden)
– één van uw huisgenoten heeft koorts of benauwdheidsklachten
– er is de afgelopen 14 dagen bij u of uw huisgenoot COVID-19 vastgesteld

U kunt dit telefonisch doorgeven: 024-3447833 of via de mail: info@fysiotherapienijmegen.nl

In aanvulling op onze bestaande hygïene- en infectiepreventiemaatregelen hanteren wij extra maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Zo zorgen wij ervoor dat uw bezoek aan onze praktijk zo veilig mogelijk is.

Wij vragen het volgende van u:
– Wij stellen het op prijs wanneer u  tijdens de behandeling een mondmasker draagt
– Kom op tijd maar niet ruim van te voren ( maximaal 5 minuten), dit om een volle wachtkamer te voorkomen
– 1,5 meter afstand te houden wanneer u in de praktijk bent
– Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren

Zou u zo vriendelijk willen zijn een eigen handdoek mee te nemen?

 

Deel deze pagina

Start typing and press Enter to search

Stel een vraag via WhatsApp