fbpx

Medical tape voor hooikoorts klachten bij Fy-fit Fysiotherapie Weezenhof

De Lente heeft inmiddels zijn intrede gedaan en de pollen hangen weer in de lucht. Krijg je ook last van hooikoortsklachten? Dan kan medical taping een oplossing bieden.

Voor wie is hooikoorts tape geschikt?

Wanneer je klachten ervaart als gevolg van hooikoorts, zoals: jeuk aan de neus en/of ogen, een verstopte neus, benauwdheid, niezen, tranen, een droge keel en/of kriebelhoest en een koortsig gevoel. Een nadelig effect van het gebruik van medicatie om deze klachten te verminderen, is vaak de bijkomende vermoeidheid. Wanneer je opzoek bent naar een andere oplossing, dan kan medical taping iets voor jou zijn. 

Werking hooikoortstape

De tape wordt op een aantal plaatsen aangebracht. Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op de hulpademhalingsspieren en het longgebied. Het uitgangspunt van de tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van de ruggenmergsegmenten. De tape die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen. Er worden twee verklaringen onderscheiden voor de werking van de tape; een segmentale verklaring en een mechanische verklaring.

Segmentale verklaring

In het lichaam bestaan segmentale relaties. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel). Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone’s van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal op de rug. De sympathische innervatie (zenuw aansturing) voor de longen liggen in de segmenten Th2-Th5. De parasympatische aansturing verloopt over de 10e hersenzenuw (nervus vagus). Deze belangrijke zwevende, langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een dorsale rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.

Mechanische verklaring

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, echter is behandeling vaak nodig voor een sneller herstel van de balans. De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie. Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Is er onderzoek gedaan naar hooikoorts tapen?

In 2016 en 2017 hebben 286 hooikoortspatiënten meegedaan aan een testcase, hieruit bleek dat:

  • Bij 84% van de deelnemers er sprake was van een vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies.
  • Acht van de negen symptomen al na één hooikoorts behandeling beduidend minder geworden waren
  • Na de tweede tapesessie tevens een significant verschil van alle symptomen werd waargenomen.

Hoe vaak tapen?

Vaak zijn na een eerste keer tapen directe positieve effecten merkbaar. Door een tweede tape na een week nogmaals toe te passen, is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. Geadviseerd wordt om de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.

Vergoeding

De kosten voor het tapen bij hooikoortsklachten wordt niet vergoed door de zorgverzekering, na afloop kan de behandeling met de pin of contant voldaan worden.

Afspraak 

Heb je hooikoortsklachten en wil je de werking van medical taping ervaren? Neem dan contact op met Fysiotherapie Fy-fit Weezenhof om een afspraak te maken, ons te bellen op telefoonnummer: 024-3447833, of via ons emailadres: info@fysiotherapienijmegen.nl.

Deel deze pagina
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Stel een vraag via WhatsApp